Een podotherapeut of een podoloog behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Podotherapie is een wettelijk erkend paramedisch beroep. De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die de HBO-opleiding Podotherapie heeft afgerond. Ook de titel registerpodoloog is beschermd. Naast de wettelijke erkenning als zorgverlener worden registerpodologen ook erkent door de zorgverzekeraars. Een registerpodoloog is aangesloten bij de Landelijke Overkoepelende Organisatie voor de Podologie (Stichting LOOP). De opleiding tot registerpodoloog heeft de HBO-status.
Verwijzing: noodzakelijk
Vergoeding: alleen middels aanvullende verzekering op basispakket

Podotherapie-podologie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers