Een instelling voor Beschermd Wonen biedt een thuis aan mensen die niet alleen of zelfstandig kunnen wonen. De bewoner woont samen met anderen in een huis. In deze beschermde woonvorm leeft iedereen zo gewoon mogelijk. De bewoner heeft een eigen kamer en neemt zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijke leven. Gespecialiseerde woonbegeleiders begeleiden de bewoners in de huizen. Beschermd wonen houdt in: • samen met de andere bewoners een huishouden voeren met als belangrijkste taken: koken, boodschappen doen, omgaan met het huishoudgeld en het op orde houden en schoonmaken van het huis. • leren om zelfstandig te wonen en te ervaren wat het is om zelfstandig te wonen. • een mogelijkheid om te wonen zoals in elk ander woonhuis, zo lang als dat nodig is. • een voorbereiding op zelfstandig wonen. Een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is nodig. Het CIZ bepaalt

Beschermdwonen in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers