Chiropractie is een manuele therapie vanuit een holistische benadering die zich richt op de mens in zijn totaliteit en niet zozeer op een afzonderlijke aandoening. Chiropractie is er op gericht de gehele gezondheid van de mens te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen door opheffing van de dysfuncties (subluxaties) van het zenuwstelsel. Een chiropracter is meestal opgeleid in het buitenland.
Verwijzing: niet nodig
Vergoeding: deels of geheel middels aanvullende verzekering op uw basispakket

Chiropractie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers