Mensendieck-therapie is gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en spiergebruik gericht op vitaliteit. Cesar-therapie richt zich op (het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging, eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.
Verwijzing: niet nodig
Vergoeding: aanvullende verzekering op basispakket noodzakelijk

Mensendieck Cesar therapie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers