Gemeenten

De volgende gemeenten behoren tot de regio Gelderse Vallei:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Het doel van wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeenten gaan de Wmo uitvoeren. Elke gemeente zal daarbij eigen accenten leggen. Kies uw gemeente in het menu voor meer informatie.