Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om in aanmerking te komen voor thuiszorg heeft de cliŽnt een indicatie nodig. Hiervoor kan men terecht bij het CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg. (Voorheen bekend als RIO, Regionaal Indicatie Orgaan). Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor meer informatie kijk op http://www.ciz.nl/ Hulp bij het huishouden gaat via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het CIZ voert de Wmo niet uit, dat doet de gemeente.

Indicatieorganen in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers