Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen. Een andere taak van de GGZ is het voorkůmen van psychische problemen. De GGZ streeft naar bevordering en herstel van de geestelijke gezondheid en/of het draaglijk maken en houden van duurzame psychische problemen. verwijzing: noodzakelijk behalve voor eerstelijns pscholoog, maatschappelijk werk vergoeding: doorgaans volledig uit basispakket zorgverzekering

Eerstelijns psychologie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers