Maaltijdvoorzieningen stellen zelfstandig wonende mensen, voor wie koken een probleem is geworden, in staat langer thuis te blijven wonen. Voor ouderen met een laag inkomen heeft de gemeente mogelijk een regeling voor tegemoetkoming in de kosten van de maaltijd. Neem contact op met het WMO loket van uw gemeente.

Maaltijdvoorziening in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers