Het consultatiebureau is een onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg en wordt betaald door de gemeente. Het verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is gratis, werkt adviserend vanuit de eerste lijn (zonder voorafgaande verwijzing) en staat open voor alle kinderen vanaf de geboorte. De consultatie wordt uitgevoerd door een consultatiebureauarts en een wijkverpleegkundige. Een van de taken is het vaccineren. Meer informatie Verwijzing: niet nodig, U krijgt vanzelf een oproep. Vergoeding: volledig uit basispakket zorgverzekering

Consultatiebureaus in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers